Projecte RTCP

Real Time Competitive Pricing

Implementació de models matemàtics per a l’establiment de preus online

L’objecte principal d’aquest projecte és la creació d’una eina que permeti a les Pimes i Grans Empreses optimitzar els processos de fixació de preus en un entorn d’alta competència (ecommerce). Per a això, aquesta eina incorporarà el desenvolupament de diferents models estadístic-matemàtics basats en anàlisis i filtrat d’informació massiva (BigData), predicció d’aquesta informació, i optimització basada en Teoria de Jocs.

A continuació es mostra el diagrama de l’arquitectura i mòduls que haurien de configurar la solució.

El projecte amb codi TSI-100300-2013-104, denominat ‘ IMPLEMENTACIÓ DE MODELS MATEMÀTICS PER A l’ESTABLIMENT DE PREUS MULTIPRODUCTO PER A PIMES ONLINE’ ha estat cofinançat pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, dins del Pla Nacional de Recerca Científica, desenvolupament i Innovació Tecnològica 2013-2016.