Projecte PROSE

Serveis de proximitat per context

El projecte *ProSe consisteix a dissenyar un sistema de programari per recolzar el desenvolupament,  desplegament i execució de serveis de proximitat, aplicacions que permeten als usuaris interactuar intuïtivament amb l’entorn que ho envolta (per exemple, un hotel, una estació de tren, un gimnàs, etc.).

Els serveis de proximitat es despleguen automàticament quan l’usuari es troba en una ubicació específica, i s’implementen i executen en una aplicació de proximitat genèrica (prèviament instal·lada en el telèfon intel·ligent de l’usuari/*tablet) sense necessitat de descàrrega explícita addicional.

El sistema *ProSe, desenvolupat sencer en el projecte, tant l’aplicació client com el servidor, permet portar al següent nivell als serveis de proximitat mitjançant la inclusió d’una capa d’intel·ligència, i consta dels següents components principals de manera integrada:

Infraestructura (que s’utilitzarà, però no es desenvoluparà dins de l’abast del projecte): Conjunt de dispositius que caracteritzen l’entorn habilitat *paraIoT.
–          Dispositius *IoT: conjunt de dispositius que els usuaris poden controlar en proximitat (llums intel·ligents, Màquines de cafè, ascensors, sistemes d’aparcament, sistema de bitllets de tren …).

–          Etiquetes de proximitat / ubicació: s’utilitzen per etiquetar una ubicació específica en l’entorn (Balises *BLE, ultrasò, enllaç de telecomunicacions per a una àmplia proximitat i localització, *NFC …). També poden incorporar-se en dispositius *IoT.

Aplicació client de proximitat. Instal·lada i executada en els dispositius dels usuaris (telèfons *ytablets). Inclou les capes:
–          Detecció de proximitat: Monitoratge de les etiquetes de proximitat per identificar la localització i context de l’usuari.

–          *Middleware de client: Rep, implementa i executa el servei de proximitat en el dispositiu d’usuari.

–          Aplicació de proximitat: l’aplicació mòbil genèrica que actua com *front-*end per mostrar a l’usuari el servei de proximitat que s’està executant.

–          Perfil d’usuari: emmagatzema les preferències de l’usuari, l’autenticació, la informació contextual. Com a novetat, el sistema *PROSE proveirà de suggeriments i recomanacions d’ús a l’usuari.

Servidor de proximitat, desenvolupat enterament en el projecte:
–          Repositori dels diferents serveis de proximitat

–          Proporciona el servei de proximitat adequat a l’usuari en el context adequat.

–          Pot desplegar-se en el núvol o en passarel·les locals.

El desplegament de serveis de proximitat en l’aplicació client s’activarà quan el dispositiu d’usuari estigui en la proximitat d’elements que marquin la ubicació (incloent Balises *BLE, etiquetes *NFC i etiquetes d’ultrasò) col·locats i distribuïts en l’entorn físic.

Com a resultat del projecte, l’aplicació de proximitat serà capaç d’adaptar el seu comportament sobre la base del context d’usuari específic mitjançant l’execució del servei de proximitat adequat en una ubicació específica.

A més, els serveis de proximitat, que es desenvolupen i configuren per a un lloc específic, permetran als usuaris interactuar directament amb tots els dispositius de *IoT circumdants. Per exemple, els serveis de proximitat oferts a través de *PROSE permetran als usuaris registrar-se automàticament en entrar en el vestíbul de l’hotel o instruir automàticament a un ascensor intel·ligent perquè deixi en el pis assignat, obtenint així també serveis de seguretat afegida.

Així, el projecte *ProSe pretén portar el desenvolupament i el desplegament de serveis de proximitat al següent nivell mitjançant la inclusió d’una capa d’intel·ligència, i unificar-los sota un marc genèric comú. Aquest marc permetrà a les diferents parts facilitar el desenvolupament de nous serveis i aconseguir una base d’usuaris molt major.

Projecte amb el segell europeu ITEA, cofinançat pel Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital (MINETAD) i pel Fondo Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en el marc de la convocatòria 2016 de l’Acció Estratègica d’Economia i Societat Digital – Eureka nombre de referència del projecte TSI-102110-2017-7