Per què nosaltres
Outsourcing, consultoría

Serveis globals de tecnologia

Fem viable la "Eficiència Operativa" dels nostres Clients oferint Professionals i Serveis d'alt valor afegit, màxima qualitat i compromís amb els resultats, obtenint com a benefici una notable optimització de temps i costos.

Model de col·laboració

· Flexiblilitad, adaptant-se a la idiosincràsia de cada Client , adaptant-se a les necessitats de cadascun dels nostres Clients i Persones que formem General Programari

· Permet al client operar els seus serveis amb la Màxima Garantia

· Compromís amb el concepte "Millora Contínua"

· Enfocament "Transformacional" que facilita al client la transformació del seu negoci sense interrompre el servei.

· Solvència i Estabilitat Financera, que permet establir relacions a llarg termini sense por de contingències laborals i/o operatives

Aquest model està en constant evolució buscant sempre la sinergia entre Persones, Clients i Empresa per aconseguir metes positives per a totes les parts implicades en l'obtenció de l'èxit

Plans de carrera personalitzats

General Software estableix un model de carrera professional personalitzat i adaptat al perfil de cada Persona. Dins de la Companyia es poden seguir diversos camins professionals que abasten des de l'adreça de projectes fins a la incorporació al staff de l'organització dins dels seus diferents nivells (Operacional, Comercial, Gestió de RRHH, etc. )